Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavní tituly zadávané přímo ve výstavním kruhu

Vítěz třídy
zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní je výbornému 1 zadáváno v tomu určených třídách čekatelství šampionátu ( ve třídě mladých CAJC, ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě, třídě vítězů � šampiónů CAC)

Nejhezčí veterán
pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů

Oblastní vítěz
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Krajský vítěz
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Klubový vítěz
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci � psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz speciální výstavy
zadává se nejlepšímu jedinci � psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Národní vítěz
zadává se nejlepšímu jedinci � psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů ( Pozor ! Vzhledem k většímu počtu pořádaných výstav jsou i národní výstavy, na kterých se titul Národní vítěz nezadává. Vše je třeba ověřit podle propozic či se přímo zeptat na poradě rozhodčích !)

Vítěz plemene- BOB
nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC , výborných 1 z tříd veteránů a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Na mezinárodní výstavě postupují do soutěže o BOB všichni CAJC, výborní 1 z tříd veteránů + pes i fena CACIB. Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu národní vítěz , postupují do soutěže o BOB všichni CAJC + všichni CAC a výborní 1 z tříd veteránů .

Čekatelství

CAJC - čekatelství šampionátu mladých
může být zadáno výbornému 1- psovi i feně .- ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC � čekatelství českého šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 � psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC
může být zadáno výbornému 2 � psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách : mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů- šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 � CAC z tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů

r.CACIB
může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 � r.CAC ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1- CAC z ostatních tříd.

Ve všech třídách mimo třídy mimo konkurenci je rozhodčí povinen stanovit pořadí prvních čtyř. Stanovuje se pořadí ve třídě nikoliv ve známce a to z jedinců oceněných známkou nadějný, velmi nadějný v třídě dorostu a výborný nebo velmi dobrý v ostatních třídách( může se tedy stát že je pořadí např. určeno následovně : V1,V2, VD 3, VD 4 )

Žádný z titulů není nárokový !

Tituly a čekatelství na jednotlivých typech výstav

Oblastní výstava : vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Oblastní vítěz

Krajská výstava: vítěz třídy, nejkrásnější veterán, Krajský vítěz

Klubová výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Klubový vítěz, BOB

Speciální výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Vítěz speciální výstavy, BOB

Národní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, Národní vítěz (neurčují-li propozice jinak), BOB

Mezinárodní výstava: CAJC, CAC, r.CAC, nejkrásnější veterán, CACIB,r.CACIB, BOB

ZDROJ: WWW.CMKU.CZ